AKTUALNOŚCI

 "Remont i adaptacja rz?dcówki wraz z budynkiem gospodarczym na obiekt reprezentacyjno biurowy"
Aktualnie firma AKME Sp. z o.o. wykonuje "Remont i adaptacja rz?dcówki wraz z budynkiem gospodarczym na obiekt reprezentacyjno - biurowy" w Grabowie nad Prosn? przy ul. Kolejowej 6. Obiekt ten nale?y do licznego grona zabytków Powiatu Ostzreszowskiego. Wykonywane prace budowlane polegaj? na wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, dociepleniu ?cian zewn?trznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyko?czeniu wn?trz obydwóch budynków.
powrót >>   

kontakt
o firmie aktualnosci oferta certyfikaty kontakt lokalizacja

tel-wd.com hosted