AKTUALNOŚCI

 "Hala magazynowo-produkcyjna na terenie zak?adu Aesculap Chifa w Nowym Tomy?lu"
Wraz z nadej?ciem nowego roku 2008 firma przyst?pi?a do wykonywania adaptacji cz??ci Hali magazynowo-produkcyjnej na Dzia? Kompletacji Zestawów Kardiochirurgicznych i Chirurgicznych. Prace polegaj? na wydzieleniu pomieszcze? z hali po przez wymurowanie ?cian, na monta?u stolarki stalowej i aluminiowej, monta?u sufitu modu?owego o zmywalnej powierzchni oraz na wykonaniu elementów wyko?czeniowych takich jak tynki, malowanie, uk?adanie glazury, itp...
powrót >>   

kontakt
o firmie aktualnosci oferta certyfikaty kontakt lokalizacja

tel-wd.com hosted